tabletstylus

Test i recenzja ekranowy tablet graficzny XP-Pen Artist 12 - Tanie alternatywy dla Wacom Cintiq

tabletstylus | 04 December, 2018 03:45

Tablet graficzny jest narzdziem, który sBu|y amatorom i artystom, praktycznie w caBo[ci zastpujc myszk. Przydaje si gBównie w pracy nad projektami graficznymi, ale mo|na korzysta z niego zamiast myszki.

Tablety gBównie dzieli si na dwa rodzaje: tablety piórkowe i ekranowe. Od kilku lat produkowane s równie| tablety mobilne, które s poBczeniem tabletu ekranowego z komputerem. 

Tablety piórkowe  Jest to urzdzenie wskazujce, które mo|e z powodzeniem zastpi myszk. Tablet taki skBada si z podkBadki oraz piórka w ksztaBcie dBugopisu. Ruch piórkiem po podkBadce - tablecie jest przenoszony do komputera. Uwzgldnia on nie tylko informacj o bie|cym poBo|eniu rysika na podkBadce, ale równie| sile nacisku, a w niektórych modelach kt nachylenia i obrót piórka wokóB wBasnej osi. W przeciwieDstwie do myszki, tablet odwzorowuje poBo|enie kursora wzgldem poBo|enia piórka na tablecie. To jest, je[li poBo|ysz rysik w górnym prawym rogu podkBadki, kursor pojawi si w górnym prawym rogu ekranu. Zatem powierzchnia tabletu dokBadnie odwzorowuje ekran (w odpowiedniej skali).

Co mo|e by irytujce podczas pracy na takim urzdzeniu, to to, |e trzeba si przyzwyczai do rysowania na tablecie, ale patrzenia co si rysuje ju| na ekranie.

Tablety ekranowe  Tablety ekranowe, tak jak nazwa wskazuje - skBadaj si ju| nie z podstawki, a z ekranu LCD, na którym mo|na rysowa bezpo[rednio piórkiem.

Jak to dziaBa w praktyce? Tablet jest tylko wy[wietlaczem, zatem do dziaBania potrzebny jest komputer. Po podBczeniu tabletu do komputera system Windows rozpoznaje go jako drugi ekran. Mamy zatem kilka standardowych mo|liwo[ci wy[wietlania: tablet mo|e by jedynym wy[wietlaczem, duplikatem monitora, lub rozszerzeniem monitora o kolejn powierzchni robocz. I to niemaB, bo urzdzenie pracuje w rozdzielczo[ci Full HD.

Kupujc tablety graficzne zwracajmy uwag na poni|sze cechy produktów:

Rodzaj - Tablety tradycyjne same nie wy[wietlaj rysowanego przez nas obrazu - w tym celu nale|y podBczy je do monitora komputera. Tablety z ekranem dotykowym s zaopatrzone we wBasny monitor. Rysowanie na nich jest Batwiejsze i naturalniejsze. Urzdzenia tego typu s jednak bardzo drogie.
Rozdzielczo[ - Wiksza rozdzielczo[ daje lepsze odwzorowanie szczegóBów obrazu. Rozdzielczo[ HD to 19020x1080p.
DokBadno[ - Wiksza dokBadno[ oznacza zdolno[ urzdzenia do wykrywania mniejszych ruchów piórkiem. Wiksza dokBadno[ pozwala na tworzenie bardziej szczegóBowych obrazów.
Szybko[ przetwarzania - Jest to maksymalna szybko[ przetwarzania danych z tabletu do komputera. Liczona jest w punktach na sekund.

W zakresie producenta sprawa jest dosy jasna, poniewa| najwikszym i najbardziej uznanym jest japoDski Wacom. Niestety przekBada si to na cen.

Konkurencja dla Wacoma nie [pi. Mimo tego, |e wci| uwa|any jest jednogBo[nie za najlepszego producenta tabletów graficznych, zapotrzebowanie na te urzdzenia jest z roku na rok coraz wiksze. Wic i konkurenci wyrastaj, jak grzyby po deszczu. GBównie w Azji! Przez internet mo|na kupi wszystko.

XP-PEN jest to producent z japoDskim kapitaBem, który powstaB na Chin . Za[ XP-Pen Technology Co. zostaBa z amerykaDskim kapitaBem dziaBa na rynkach póBnocnej Ameryki oraz Europy. XP-Pen cieszy si powodzeniem na rykach Japonii, Taiwanu, Hong Kongu, Indonezji i Korei. W ostatnim czasie równie| w Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA. Produkuj tablety piórkowe, ekranowe, deski kre[larskie i stylusy. Co ciekawe jest to jeden z nielicznych producentów, oprócz Wacoma, który produkuje piórka bez baterii.

Tablet dla profesjonalnego artysty

Je[li jeste[ profesjonalnym artyst ilustratorem, zachcam do wypróbowania tabletów z serii cintiq / XP-Pen Artist . S du|o bardziej intuicyjne, wic je[li wcze[niej studiowaBe[ lub uprawiaBe[ jak[ tradycyjn form sztuki, przej[cie na tablet ekranowy bdzie dla ciebie najbardziej naturalne.

Niedawno postanowiBem, |e wymieni swój zmczony - cho nadal sprawny - tablet graficzny na nowy. 
Plan zakupu miaBem opracowany, wic jako fan wiodcej na rynku tabletów graficznych firmy Wacom, ruszyBem na zakupy do znanego mi ju| sklepu internetowego. Nale|y zaznaczy, |e jako biedny kmie nie celowaBem w jaki[ zaawansowany tablet, a raczej w sprzt "dla ludu". Jakie| byBo moje zdziwienie gdy okazaBo si, |e tablet w formacie Cintiq 13.3" z podstawowej - i jak mniemaBem bud|etowej serii Wacom cintiq 13HD - kosztuje ponad 3799zB. Na t wie[ mój portfel zaskowytaB, wybiegB z mieszkania i zamknB si w piwnicy.
Tym oto sprytnym sposobem, zostaBem nakBoniony do poszukiwania jakiego[ zamiennika. Owszem, mógBbym poszuka - pojawiajcego si jeszcze czasem w marketach - tabletu ONE by Wacom Cintiq 13HD ale nie o takie urzdzenie mi chodziBo.

Ryzyk-fizyk

Koniec koDców, moj uwag zwróciBy tablety graficzne firmy XP-Pen . Fakt, firma pochodzi z Chin i jest u nas stosunkowo maBo znana, ale jako[ si przeBamaBem i postanowiBem da jej szans. Mój wybór padB na tablet XP-Pen Artist 12 . WysBane z Europy a kilka dni pózniej przesyBka dotarBa.

Oficjalny sklep XP-Pen Artist 12 - https://www.storexppen.com/buy/65.html .

alt

Generalnie, tablet oferowaB:

Wielko[: 364.11 x 218.87 x 11.5 mm
Waga: 1,2 kg
Aktywny obszar roboczy: 256 x 144 mm
Przektna ekranu: 11,6 cala
Rozdzielczo[ ekranu: 1920 x 1080 pikseli (Full HD)
Technologia ekranu: a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS), 16,7miliona kolorów, Zastosowana matryca IPS zapewnia pokrycie a| 99% pokrycia gamy sRGB / 72% gamy NTSC.
Kt widzenia: po 178 stopni w pionie i w poziomie
Piórko: Pro Pen, po 8192 poziomów nacisku dla pisaka i gumki
Szybko[ odczytu: 266 RPS
Rozdzielczo[: 5080 linii na cal (LPI)
Wej[cie graficzne: kabel 3 w 1
Funkcja dotyku: Nie
Przyciski: trzy programowalne przyciski, dwa programowalne przyciski na piórze
OdBczany kabel: Tak
Piórko : Pasywne/Bezbateryjne
Gwarancja: 1 lata 
Tablet wspóBdziaBa z systemami Win 7/8.1/10 oraz Mac OS X10.10.0 lub wy|szym

Oficjalna strona zespoBu XP-Pen Artist 12: https://www.xp-pen.com/goods/show/id/380.html

Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi gBównymi programami graficznymi, na przykBad: pakiet Adobe Creative Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator, Corel Painter, Corel Draw, SketchBook, Comic Studio, Paint Tool SAI, Manga Studio, Infinite Stratos 3DS MAX, Autodesk MAYA, Zbrush, Krita, Gimp, Black Ink itp.

Parametry wygldaBy OK, wic dr|c rk signBem do kieszeni - tablet kosztowaB mnie okoBo 950zB. i musz przyzna, |e jest genialny.

i wiesz co? Nie |aBuj, bo:

pracuje si na nim bardzo wygodnie,
mo|na [miaBo wywali myszk, poniewa| jest precyzyjny,
a jak jest precyzyjny, to wiadomo, edycja zdj, retusz, szparowanie, s tak|e precyzyjniejsze i co za tym idzie, dokBadniej wykonane dziki 8192 stopniom nacisku,
mo|na sobie bazgra nie marnujc kartek i drzew,
tablet jest przystosowany dla osób prawo i leworcznych .

Wygld

alt

Otwierajc pudeBko, które jest wizualnie naprawd [wietne, bo Badne, porzdne i minimalistyczne (tak jak lubi), oczom ukazuje si gwózdz programu - tablet graficzny XP-Pen Artist 12. Z jednej strony wida logo, z drugiej a| sze[ przycisków, które mo|na oczywi[cie zaprogramowa najcz[ciej u|ywanymi skrótami klawiszowymi.

alt

Samo wykonanie tabletu jest naprawd bardzo, bardzo dobre. Jest elegancki, minimalistyczny, dobrze spasowany - nic nie trzeszczy - wykoDczenie tak|e jest eleganckie i solidne. Spód tabletu ma ciekaw, nie palcujc si, dziurkowan faktur oraz cztery antypo[lizgowe gumki.

alt

W zestawie znajdziemy oprócz samego tabletu: 1 pióro pasywne - nie wymaga baterii o czuBo[ci 8192 poziomów, podstawk na piórko, rkawiczk na dwa palce, kable i Badowarki, wymienne rysiki, itd.

Wysokiej rozdzielczo[ci interaktywny ekran

alt

Ekran o rozdzielczo[ci Full HD 1920x1080 pikseli z proporcjami 16:9, Wy[wietlacz tabletu Artist 12 pokrywa a| 72% Gama kolorów NTSC. jasno[ci 250 cd/m² oraz wy[wietlaniem 16.7 milionów kolorów sprawia, |e Twoje prace wy[wietlane s w idealnie ostrej, czystej, szczegóBowej i peBnej kolorów formie.

Tablet XP-Pen Artist 12 oferuje 256 x 144 mm przestrzeni roboczej bezpo[rednio na wy[wietlaczu. Jest stosunkowo cienki, jego grubo[ to niespeBna 1,2 cm. GBówn cz[ tabletu zajmuje ekran o przektnej 11,6 cala i rozdzielczo[ci Full HD. Na lewo od ekranu znajduje si 6 programowalnych przycisków, Zamiast dotyku na caBej matrycy jest touch bar, który mo|e posBu|y jako zwikszanie lub zmniejszanie rozmiaru u|ywanego pdzla . Niestety, nie ma tu dotykowego pier[cienia znanego z Wacom Cintiq , który tak [wietnie wspomagaB prac w Lightroomie.

alt

Zalet tego jest naturalna koordynacja ruchów oko-rka, dziki czemu czujesz si tak samo jakby[ rysowaB na kartce papieru czy na pBótnie. Nie musisz martwi si o to, |e piórkiem nie trafisz w miejsce, które Ci interesuje. Precyzja jest niesamowita, a pBynno[ pracy najwy|sza.

Wad jest natomiast brak czuBo[ci na dotyk dBoni. Ekran reaguje tylko na rysik. W tablecie Wacom Cintiq reakcja na dotyk przydawaBa si w pracy, dlatego jej brak w XP-Pen Artist 12 czasem doskwiera.

ObsBuga piórka

alt

W pudeBku znajduje si tak|e piórko. Jest to model P06 , Kryje on tak|e 8 wymiennych koDcówek . Sam rysik wyposa|ony jest w dwa programowalne przyciski oraz gumk. Zarówno piórko, jak i gumka znajdujca si po przeciwnej stronie, potrafi rozró|ni 8192 poziomów nacisku. Rozdzielczo[ urzdzenia wskazujcego to 5080 linii na cal, W zestawie dostajemy tak|e maB podstawk, do której mo|emy odkBada piórko, które nie jest zasilane bateryjnie, ale dziaBa na zasadzie rezonansu elektromagnetycznego.

Rysik jest w obsBudze bardzo wygodny, po kilkunastu minutach mo|na caBkowicie zapomnie o myszce – nawet podczas obsBugi systemu. Rysikiem bardzo wygodnie obsBuguje si interfejs Modern w Windows 10. Domy[lnie dotknicie ekranu oznacza klik lewym przyciskiem, a przytrzymanie rysika na ekranie aktywuje prawy przycisk. Kursorem nawiguje si poprzez przesuwanie rysika ponad powierzchni tabletu (bez stykania). Dwa przyciski rysika s programowalne i mo|na pod nie podpi np. [rodkowy przycisk myszy i dwuklik. W mojej konfiguracji dolny pod dolny przycisk przypisaBem przesuwanie ekranu/powierzchni roboczej, a pod górny kliknicie [rodkowym przyciskiem myszy.

alt

Szybki start i Batwa integracja z innymi urzdzeniami

|e urzdzenie komunikuje si poprzez przewód 3-w-1, Od strony tabletu mamy jedn koDcówk o niestandardowym wtyku. Po 1,5 metra przewód rozwidla si na trzy cz[ci: HDMI (przekazuje obraz), USB (przekazuje dane o pozycji rysika) i cz[ zasilajc, podBczan do gniazdka. Do dziaBania wymagane jest podBczenie wszystkich trzech przewodów (zatem do komputera trzeba wpi obie koDcówki HDMI i USB). Przewód zasilajcy to kolejne 1,50 metra plczcego si kabla.

Co wa|ne – w przeciwieDstwie do wikszych modeli XP-Pen Artist 16Pro/ Artist 22E Pro , od samego tabletu odchodzi tylko jeden kabel, dziki czemu Batwiej jest umie[ci go na biurku i cigle zachowa porzdek.

Urzdzenie mo|na poBczy z dowolnym urzdzeniem, jego uniwersalny port USB pracuje z wszystkimi dostpnymi na rynku platformami. Wbudowany port HDMI mo|na u|y do ekranów LCD, projektorów i innych urzdzeD. A z wykorzystaniem opcjonalnej przej[ciówki tablet mo|na u|ywa z dowolnym urzdzeniem wyposa|onym w zBcza DVI, VGA czy DisplayPort.

Instalacja

Zgodnie z zaleceniami, nim podBczyBem tablet pobraBem aktualne sterowniki ze strony producenta ( https://www.xp-pen.com ) , zainstalowaBem, zrestartowaBem komputer i dopiero wtedy odpaliBem swój nowy nabytek.

Konfiguracja poszBa sprawnie: program do zarzdzania tabletem wyglda przyzwoicie, mo|emy ustawi i przetestowa czuBo[ nacisku piórka , wskaza aktywny obszar roboczy, czy te| obBo|y odpowiednimi akcjami programowalne przyciski .

wszystkie przyciski na tablecie i rysiku s programowalne. Dodatkowo mo|na im przypisa ró|ne funkcje w poszczególnych programach. Dziki temu efektywno[ pracy znacznie wzrasta.

Do przycisków mo|na podpi dowolny klawisz klawiatury, myszy, lub ich kombinacj. Mo|emy pod jeden przycisk podpi kombinacj CTRL+Shift+C, która kopiuje caB obróbk zdjcia w Lightroomie, a pod inny przycisk CTRL+SHIFT+V, które wkleja styl do innego zdjcia. Do przycisków mo|emy podpina tak|e ró|ne komendy, np. „poka| pulpit”, „przeBcz aplikacj”, „otwórz/uruchom”, „przewiD”, „wstecz”, itd.

Dodatkowo mo|emy wywoBa ekranowe Menu OkrgBe. Mo|emy w nim umie[ci 6 dowolnych skrótów (dla przykBadu: zmiana rozmiaru pdzla w Photoshopie, przej[cie do kolejnej warstwy, itd). Mo|liwo[ci konfiguracji jest naprawd mnóstwo!

U|ytkowanie

alt

uwielbiaBam malowa. Olej na pBótnie, akwarele… gBównie pejza|e. Niestety ju| od do[ dawna nie miaBam okazji trzyma pdzli w rku. Powodem byB brak miejsca w naszym mieszkaniu i brak czasu na malowanie.

Praca na XP-Pen Artist 12 jest naprawd bardzo przyjemna, szczególnie dla osób, które tak jak ja, lepiej czuj si widzc, co rysuj. Tablet poprawnie odczytuje poziomy nacisku sprawiajc, |e korzystanie z niego jest bardzo wygodne.

Ekran jest z zasady [liski, a obszar roboczy tabletu raczej chropowaty. Ró|nica ta jest zdecydowanie odczuwalna podczas pracy z urzdzeniem i co najwa|niejsze – ma to swoje odbicie w tym, co widzimy na ekranie. Dziki temu proces rysowania jest bardzo naturalny i nie czujemy si dziwnie i nieswojo korzystajc z niego. Do[wiadczeni u|ytkownicy tabletów bez wy[wietlacza na pewno na pocztku mog mie problem z przestawieniem si do korzystania z ekranów XP-Pen Artist , jednak my[l, |e nie trwaBo by to szczególnie dBugo.

Z pocztku u|ywaBam go tylko jako pomocy przy obróbce zdj. I nie chodzi mi tu nawet o profesjonaln obróbk, znam tylko podstawy Photoshopa. Majc jednak takie narzdzie, a| szkoda byBoby nie zmierzy si z czym[ wicej. PostanowiBam spróbowa swoich siB w rysunku, a zaczBam od tego, co od dawna mnie fascynowaBo, a jako[ nigdy nie starczyBo odwagi i zapaBu – od ilustracji mody. Póki co moje rysowanie w znacznej mierze polega na kombinowaniu: testuj, klikam, ogldam tutoriale dostpne w Internecie, zapisuj i kasuj… Codziennie odkrywam nowe tajniki programów graficznych. PrzekonaBam si, |e rysowanie na kartce papieru, a z pomoc tabletu to dwie caBkowicie ró|ne rzeczy. Na pewno potrzeba cierpliwo[ci zanim dojdzie si do wprawy w posBugiwaniu piórem .

alt

Ocena koDcowa

Trudno powiedzie co[ innego, ni| to, |e XP-Pen Artist 12 jest urzdzeniem wyjtkowym i niesamowicie atrakcyjnym dla grafika. Jego kompaktowe rozmiary pozwalaj na wykorzystanie go przy biurku, a precyzja dziaBania i ergonomia budowy sprawiaj, |e korzystanie z niego to czysta przyjemno[.

Ze wzgldu na cen – okoBo 950 zB, jest to urzdzenie dedykowane przede wszystkim specjalistom, którzy mog sobie na niego pozwoli i wiedz, |e taka inwestycja si im zwróci. Korzystanie z niego zdecydowanie skraca czas pracy w porównaniu do tradycyjnego tabletu, Je|eli zainwestujesz, gwarantuj, |e nie po|aBujesz. Nale|y jednak zaznaczy, |e jest on wrcz idealnym urzdzeniem dla osób pocztkujcych, poniewa| korzystanie z niego jest znacznie Batwiejsze, ni| u|ywanie tabletów bez wy[wietlacza.

W ogólnym rozrachunku tablet XP-Pen Artist 12 oceniam bardzo wysoko. W profesjonalnych zastosowaniach nie s to du|e pienidze. Je|eli powa|nie zajmujesz si grafik, rysunkiem, lub obróbk zdj (w tym gBównie retuszem), zakup tego tabletu bdzie najlepsz rzecz, jak mo|esz sobie sprawi. Efektywno[ i precyzja pracy wzrosn niewyobra|alnie.

 

Comments

Add comment

 This is the ReCaptcha Plugin for Lifetype

 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6